Fragment และผลกระทบต่อ Full table scan


ผมว่าหลายๆ คนเคยเจอเหตุการณ์ประมาณว่า batch ที่ทำงานในตอนกลางคืนช้า โดยสิ่งที่พยายามแก้ไขไปนั่นคือการทำการลบข้อมูลเก่าๆ ทิ้งไปเพื่อทำให้ข้อมูลน้อยลง โดยหลักความคิดแล้วน่าจะช่วยทำให้เร็วขึ้นได้จริง… แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นหนะซิ เพราะเมื่อเราทำการลบข้อมูลจากตารางไปแล้วแม้จะเยอะแค่ไหนก็ตาม แต่ในตัว Physical level ของฐานข้อมูลเองยังมองว่าพื้นที่ว่างที่เคยเก็บข้อมูลของตารางนั้นๆ ยังอยู่ เราเรียกพื้นที่ว่างเหล่านั้นว่า Fragment นั่นเองครับ

Continue Reading