Selectivity จงมา!!! การจัดลำดับ Column บน Index


ห่างหายไปนานเลยนะครับ พอดีช่วงนี้งานเยอะมากเลยไม่มีเวลามาแบ่งปันข้อมูลสาระดีๆ กันเลย ก็วันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับความสำคัญในการจัดลำดับก่อนหลังในการสร้าง index เพื่อให้ไปประสิทธิภาพที่ดีที่สุดมาฝากกันครับ

จากบทความเก่าที่ผมเคยเขียนเกี่ยวกับค่า Selectivity บน Column หรือค่าเฉพาะ (Distinct value) นั้นสำคัญมากสำหรับการสร้าง Index ที่ดี ยิ่งมีค่าเฉพาะมากหรือเท่ากับจำนวนบรรทัด นั่นเท่ากับค่า Selectivity ที่เท่ากับ 100% และเราจะได้รับประสิทธิภาพเต็มที่จาก Index ตัวนั้นๆ

Continue Reading

โฆษณา