Cardinality Feedback คิดผิดกันดีนัก เดียวพี่คิดเอง!!!


Cardinality Feedback

ช่วงนี้รัวๆ บทความให้เลยละกันครับ คันไม้คันมือมากกกกกก ก็วันนี้จัดให้อีกซักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับเกี่ยวกับอีกหนึ่งความสามารถใน Oracle 11gR2 นั่นคือ Cardinality Feedback นั่นเองครับผม

Cardinality Feedback คืออะไร? ทำงานอย่างไร?

Cardinality Feedback ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน Oracle 11gR2 จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยในเรื่องการ Generate execution plan ให้ดีขึ้นในคิวรี่ที่มีการรันบ่อยๆ และสำหรับคิวรี่ที่มีการคำนวนผลลัพธ์ที่ไม่ดี ซึ่งนั่นทำให้ Optimizer อาจจะคำนวนผิดพลาดได้ในหลายๆ สาเหตุ เช่น Statistics ที่ผิดพลาด, เส้นทางของคิวรี่ที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดที่ทำให้เกิดการคำนวนผิดพลาด Cardinality Feedback นี่เองจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้

Continue Reading

Histogram statistics และผลกระทบจาก Bind variable


กรณีศึกษา: การรวบรวม Histogram statistics บนตารางและผลกระทบจากการใช้ Bind variables

สำหรับบทความในวันนี้ ผมจะพูดถึง Histogram statistics และผลกระทบของการใช้ Bind variables ต่อ Execution plan โดยผมจะกล่าวถึง บทความหนึ่งของท่านอาจารย์ของผมครับ

เมื่อเราทำการ Gather Statistics กับตารางที่ข้อมูลไม่ได้มีการปลี่ยนแปลงสามารถทำให้ Query Plan ที่เกิดกับคิวรีบนตารางเหล่านั้นเปลี่ยนไปได้ เช่นหากวันหนึ่งเราทำการ Gather Statistics รันคิวรี (และบันทึก Query Plan) เอาไว้ วันต่อมาเรา Gather Statistics อีก (และไม่ได้แก้ไขข้อมูลเดิมแต่อย่างใด) เมื่อเราคิวรีข้อมูลในตารางเหล่านั้นเราอาจจะพบว่า Query Plan ที่ได้ เปลี่ยนไป ซึ่ง Query Plan ที่ได้ ดูเหมือนวาจะดีกว่าตัวก่อน สาเหตุเป็นเพราะอะไร?

via Tanakorn Thai Oracle DBA: Query Plan เปี๊ยนไป๋!!?.

Continue Reading