Materialized view สุดยอดอาวุธลับบน Oracle DBMS

เคยเจอปัญหาแบบนี้กันไหมครับ? มีลูกค้าโทรเข้ามาว่า “งานออนไลน์ช้ามากกกกกกกกกกกกกกก” ส่วนเราเองก็ตรวจสอบปัญหาแล้วพบว่าปัญหามันเกิดจากคิวรี่เดิมที่อาจจะใช้ทรัพยากรเยอะพอสมควร ที่ถูกเรียกซ้ำๆ เพราะเป็นงานปกติของลูกค้า นอกจากการปรับจูนคิวรี่แล้ว เราจะหาทางแก้ไขมันอย่างไรได้อีกนะ? วันนี้ผมเอาอาวุธลับอีกตัวมาเสนอขายทุกท่านครับ นั่นคือ Mview หรือชื่อเต็มของมันเรียกว่า Materialized view นั่นเอง

Materialized view คืออะไรหรอ?

เจ้าตัว Materialized view หรือชื่อเก่าที่ทุกคนรู้จักกันคือ Snapshot คือตารางที่ประกอบไปด้วยชุดข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์จากคิวรี่ที่เราต้องการ โดยจะทำการ refresh ข้อมูล (แล้วแต่เราต้องการ) เพื่อให้ข้อมูลตรงกับการคิวรี่ตรงๆ เสมอ โดยจะทำหน้าที่คล้าย View แต่แตกต่างกันที่มันจำเป็นต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลของ Materialized view เอง และประโยชน์ของมันไม่ใช่แค่ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลดีขึ้นเท่านั้น มันยังถูกใช้ในการทำ Data replication ระหว่างฐานข้อมูลอย่างง่ายๆ ได้อีกด้วย

เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา บทความนี้ผมจะแสดงให้ดูกันว่าเจ้า Materialized view ช่วยทำให้ประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลดีขึ้นอย่างไร?

ก่อนจะเริ่ม:
เมื่อคุณกำลังจะใช้ Mview เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคิวรี่นั้น พารามิเตอร์ QUERY_REWRITE_INTEGRITY และ QUERY_REWRITE_ENABLED ต้องถูกกำหนดไว้ใน PFILE หรือ SPFILE เสมอ

SQL> show parameter query

NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
query_rewrite_enabled        string   TRUE
query_rewrite_integrity       string   TRUSTED

ขั้นแรกผมจะทำการสร้างตารางจำลองขึ้นมาก่อนนะครับ โดยกำหนดให้ตารางชื่อ T มีจำนวนทั้งสิ้น 10,000 บรรทัด

SQL> CREATE USER USER_MV IDENTIFIED BY USER_MV;

User created.

SQL> GRANT CONNECT,RESOURCE,CREATE MATERIALIZED VIEW TO USER_MV;

Grant succeeded.

SQL> CONN USER_MV/USER_MV
Connected.
SQL> create table T
 2 as
 3 select rownum id,
 4         OWNER, OBJECT_NAME, SUBOBJECT_NAME,
 5         OBJECT_ID, DATA_OBJECT_ID,
 6         OBJECT_TYPE, CREATED, LAST_DDL_TIME,
 7         TIMESTAMP, STATUS, TEMPORARY,
 8         GENERATED, SECONDARY
 9  from all_objects a
 10 where 1=0
 11 /

Table created.

SQL> alter table T nologging;

Table altered.

SQL> declare
 2   l_cnt number;
 3   l_rows number := & 1;
 4 begin
 5   insert /*+ append */
 6   into T
 7   select rownum,
 8         OWNER, OBJECT_NAME, SUBOBJECT_NAME,
 9         OBJECT_ID, DATA_OBJECT_ID,
 10         OBJECT_TYPE, CREATED, LAST_DDL_TIME,
 11         TIMESTAMP, STATUS, TEMPORARY,
 12         GENERATED, SECONDARY
 13    from all_objects a
 14    where rownum <= & 1;
 15
 16   l_cnt := sql% rowcount;
 17
 18   commit;
 19
 20   while (l_cnt < l_rows)
 21   loop
 22     insert /*+ APPEND */ into T
 23     select rownum+l_cnt,
 24         OWNER, OBJECT_NAME, SUBOBJECT_NAME,
 25         OBJECT_ID, DATA_OBJECT_ID,
 26         OBJECT_TYPE, CREATED, LAST_DDL_TIME,
 27         TIMESTAMP, STATUS, TEMPORARY,
 28         GENERATED, SECONDARY
 29      from T
 30      where rownum <= l_rows-l_cnt;
 31     l_cnt := l_cnt + sql %rowcount;
 32     commit;
 33   end loop;
 34 end;
 35 /
Enter value for 1: 10000
old  3:   l_rows number := & 1;
new  3:   l_rows number := 10000;
Enter value for 1: 10000
old 14:   where rownum <= & 1;
new 14:   where rownum <= 10000;

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> alter table T add constraint
 2 PK_T primary key(id)
 3 /

Table altered.

SQL> BEGIN
 2   DBMS_STATS.GATHER_TABLE_STATS
 3   ( OWNNAME  => USER,
 4    TABNAME  => 'T' ,
 5    CASCADE  => TRUE );
 6 END;
 7 /

PL/SQL procedure successfully completed.

ถ้าเราทำการคิวรี่จากตารางนี้โดยตรงจะได้ execution plan หน้าตาแบบข้างล่างนี้ครับ

 
SQL> SET AUTOTRACE TRACE EXPLAIN
SQL> SELECT COUNT(*) FROM T;

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 949213647

----------------------------------------------------------------------
| Id | Operation       | Name | Rows | Cost (%CPU)| Time   |
----------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT   |   |   1 |   6  (0)| 00:00:01 |
|  1 | SORT AGGREGATE    |   |   1 |      |     |
|  2 |  INDEX FAST FULL SCAN| PK_T | 10000 |   6  (0)| 00:00:01 |
----------------------------------------------------------------------

ต่อมาผมจะทำการสร้าง Mview เพื่อเข้ามาช่วยในกรณีสมมุติที่ลูกค้าแจ้งเรามาว่า งานออนไลน์(คิวรี่ในตัวอย่าง) ทำงานช้ามาก แต่ก่อนที่จะสร้าง Mview เราจำเป็นต้องสร้าง Mview เพื่อทำให้สามารถใช้ Fast refresh ได้ครับ

 
SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW LOG ON T
 2 WITH PRIMARY KEY
 3 INCLUDING NEW VALUES;

Materialized view log created.

SQL> CREATE MATERIALIZED VIEW MV_T
 2 BUILD IMMEDIATE
 3 REFRESH FORCE
 4 ON COMMIT
 5 ENABLE QUERY REWRITE
 6 AS
 7 SELECT COUNT(*) FROM T;

Materialized view created.

จากด้านบนจะเห็นว่าผมใช้ Refresh method เป็น FORCE นั่นคือ ครั้งแรกฐานข้อมูลจะทำ FAST REFRESH ก่อนถ้าไม่สามารถทำได้จะทำ COMPLETE REFRESH ให้แทนนั่นเองครับ และทำการ Refresh ทุกๆ ครั้งที่มีการ Commit ครับ

 
SQL> SELECT OWNER,MVIEW_NAME,LAST_REFRESH_DATE,REFRESH_METHOD
 2 FROM USER_MVIEW_ANALYSIS;

OWNER             MVIEW_NAME           LAST_REFRESH_DATE  REFRESH_METHOD
------------------------------ ------------------------------ ------------------- --------
USER_MV            MV_T              2015-02-17 14:25:20 FORCE

และจากนั้นก็ทำการ Gather statistics แบบหล่อๆ ซักรอบหนึ่งพอเป็นพิธี

SQL> EXEC DBMS_STATS.gather_table_stats(USER, 'MV_T');

PL/SQL procedure successfully completed.

จากนั้นเรามาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำการคิวรี่ Base table ชื่อ T ที่สร้างมาตอนแรก

SQL> SET AUTOTRACE TRACE EXP
SQL> SELECT COUNT(*) FROM T;

Execution Plan
----------------------------------------------------------
Plan hash value: 1712400360

-------------------------------------------------------------------------------------
| Id | Operation          | Name | Rows | Bytes | Cost (%CPU)| Time   |
-------------------------------------------------------------------------------------
|  0 | SELECT STATEMENT       |   |   1 |   3 |   2  (0)| 00:00:01 |
|  1 | MAT_VIEW REWRITE ACCESS FULL| MV_T |   1 |   3 |   2  (0)| 00:00:01 |
-------------------------------------------------------------------------------------

เฮ้ย! Execution plan เปลี่ยนมาคิวรี่จาก Mview แทนแล้ว! เอ๊ะ! เดี๋ยวๆ ไหนลองแกล้งทำเป็น Insert ข้อมูลซิ ดูจาก Mview จะ Refresh ให้ไหม?

SQL> INSERT INTO T (ID,OWNER,OBJECT_NAME,SUBOBJECT_NAME,OBJECT_ID,CREATED,LAST_DDL_TIME)
 2 VALUES (10001,'USER_MV','USER_MV','USER_MV',10001,SYSDATE,SYSDATE);

1 row created.

SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> SELECT * FROM MV_T;

 COUNT(*)
----------
   10001

สุดยอดไปเลยลวกเพ่! นี่แหละครับคืออาวุธลับที่ทุกคนสามารถนำมาใช้กันได้ครับ

ข้อควรระวัง
– ควรวางแผนให้ดีนะครับเวลาเลือก Refresh method เพราะการ Refresh on commit นั้น ในระบบใหญ่ๆ สามารถทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมแย่ลงมากกว่าที่จะดีขึ้นได้นะครับ ระวังกันด้วยนะ

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก
Oracle-Base

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s