ว่าด้วยเรื่องของ NOLOGGING กับการใช้งาน


NOLOGGING คืออะไร?

NOLOGGING คือ ออฟชั่นนึงบนตารางที่ช่วยทำให้การ INSERT หรือการสร้างอินเด็กซ์มีความเร็วมากขึ้นกว่าปกติ เป็นเพราะว่ามันจะไม่ทำการเขียน Redo log นั่นเอง แต่ความเร็วที่เพิ่มขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยความอันตรายจากการใช้ NOLOGGING นั้น ถ้าในขณะนั้นฐานข้อมูลของคุณเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น แล้วคุณจำเป็นต้องกู้คืนข้อมูลผ่าน Archive log หรือแม้กระทั่ง Redo log ณ ตารางนั้นๆ จะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้ เพราะฉะนั้นจงใช้มันอย่างระมัดระวังมากที่สุดนะครับ

Continue Reading