Optimizer_mode ค่าไหน? ควรใช้เมื่อใด?


บนฐานข้อมูล Oracle นั้น มีพารามิเตอร์บางตัวที่เป็นดั่งกระสุนเงิน ที่สามารถสร้าง Impact กับประสิทธิภาพบนฐานข้อมูลได้ในระดับกว้าง หนึ่งในกระสุนเงินเพื่อกำราบพวกคิวรี่ผีดิบคือ Optimizer_mode ครับ

ผลกระทบของ Optimizer_mode ที่ทำให้ Execution plan เปลี่ยน!

Continue Reading

Pareto’s rule (กฎ 80/20) กับการ Tuning database


สวัสดีครับ ห่างหายกันไปนานพอสมควรกับช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์และอากาศร้อนๆ ของประเทศไทย เลยทำให้ผมยิ่งไม่มีสมาธิในการทำอะไรซักเท่าไรนะครับผม ก็วันนี้น่าจะเป็นวันดีที่จะกลับมาเขียนบทความอีกครั้งครับ วันนี้ผมจะนำเอาหลักการหนึ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายและได้รับยอมรับกันทั่วโลก ซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการจูนนิ่งฐานข้อมูลมาแบ่งปันกันครับ หลักการที่ผมจะพูดถึงนี้มีชื่อว่า “หลักการของพาเรโต (Pareto’s rule)” หรือเรียกกันอย่างแพร่หลายว่า “กฏ 80/20” นั่นเองครับ

Continue Reading