DBA กับ 17 ทักษะที่จำเป็น!

พอดีช่วงนี้ว่างๆ ครับ เลยเปิดหาอะไรอ่านไปเรื่อย แล้วไปเจอ Website หนึ่งของคนไทยซึ่งได้เขียนสรุปจากบทความของ Craig S. Mullins เอาไว้ครับ ในบทความนี้ กล่าวถึง ทักษะ (เน้น ทางด้านเทคนิค) อะไรบ้าง ที่เราต้องสามารถทำได้ จึงจะเป็น DBA ที่ประสบความสำเร็จ

Craig S. Mullins ได้สรุป 17 ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับที่ DBA ต้องมี ดังต่อไปนี้

1. Data modeling and database design. 

ต้องสามารถสร้างการออกแบบฐานข้อมูล ในระดับ physical ได้ เมื่อได้รับแปลน ออกแบบ logical data model และ สเป็คของ application ถ้าในองค์กรไม่มีระเบียบแบบแผนในการจัดการทรัพยากร ที่แน่ชัด ก็เป็นความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำ data modeling , normalization และ ออกแบบ ทั้ง conceptual และ logical design ได้ด้วย

2. Metadata management and repository usage.

DBA หรือ บางครั้งก็เป็น Data Architect (DA) ต้อง รวบรวม , จัดเก็บ , จัดการ , และ เปิดใช้ความสามารถในการเรียกดู metadata ขององค์กร ถ้าปราศจาก metadata แล้ว ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลก็จะขาดความหมายที่ถูกต้อง

3. Database schema creation and management.

ต้องสามารถแปล data model หรือ logical database design ไปเป็นการ implement ในระดับ physical จริงๆได้ และ ต้องจัดการฐานข้อมูลที่ถูก implement ได้ด้วย

4. Backup and recovery. 

การจัดให้มีกระบวนการสำรอง และ กู้คืน ข้อมูลที่ดี จะเป็น การประกันภัยสำหรับชีวิต DBA

การ implement กลยุทธ์ Backup & Recovery ที่เหมาะสม จะขึ้นอยู่กับความต้องการในเรื่อง ความคงอยู่ครบถ้วน ของข้อมูล และ ความสามารถ ใช้งานได้ตลอดเวลา ของแอพพลิเคชั่น

5. Ensuring data integrity.

ต้องสามารถออกแบบฐานข้อมูลที่การันตีได้ว่า จะมีแต่ข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องกับ เงื่อนไขที่ตั้งเอาไว้เท่านั้น ที่จะจัดเก็บ ในฐานข้อมูล การจะทำได้นั้น DBA ต้องใช้งาน database integrity หลายชนิด อันได้แก่ entity integrity, referential integrity, check constraints, และ database triggers

6. Performance management and tuning.

ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการตอบสนองของฐานข้อมูลหลังจาก implement ไปแล้ว มักเป็นฝันร้ายของ DBA ซึ่ง DBA ต้องสามารถ ตววจสอบแนวโน้มก่อนที่ปัญหาจะเกิด (proactively monitor) และ ต้องปรับแต่ง โครงสร้างข้อมูล , การเขียน SQL , application logic หรือ ระบบย่อยๆ ที่เป็นส่วนประกอบของฐานข้อมูล ให้มี ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

7. Ensuring availability

แอพพลิเคชั่น และ ข้อมูล ที่มีความต้องการให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด DBA ต้องสามารถทำให้แน่นอนใจได้ว่า จะสามารถใช้งานข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้น DBA ก็ต้องรู้จัก เทคโนโลยี และ เทคนิคต่างๆที่คิดค้นมา เพื่อให้การใช้งานฐานข้อมูล ไม่สะดุด

8. SQL code reviews and walk-thrus. 

แม้ว่าคนที่เขียน SQL คือ โปรแกรมเมอร์ แต่เวลามีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการตอบสนองของฐานข้อมูล คนที่มักถูกด่า คือ DBA ดังนั้นเราจึงต้องมีความรู้ SQL เชิงลึก ที่จะเข้าใจ SQL และ ภาษา Operating System เพื่อให้คำแนะนำในการปรับแต่ง Coding ได้

9. Procedural skills.

ฐานข้อมูลรุ่นใหม่ ไม่ได้มีเพียงการจัดการเรื่องข้อมูลเท่านั้น DBA ต้องมีทักษะในการเขียน ภาษา procedural เพื่อช่วยในการ ออกแบบ , debug , implement และ บำรุงรักษา พวก stored procedures, triggers, และ user-defined functions ที่เก็บอยู่ใน DBMS

10. Data security.

มีความรับผิดชอบที่จะให้แน่ใจว่า จะมีแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ จึงมีความจำเป็นที่ต้อง implement เรื่อง security infrastructure ให้กับ ฐานข้อมูลทั้ง production และ ฐานข้อมูลสำหรับทดสอบ รวมถึง มีการทำ database audit

11. Capacity planning. 

เนื่องจาก ความต้องการใช้งานข้อมูลเติบโตขึ้นเรื่อยๆ DBA จึงต้องเตรียมแผนในการรองรับ ข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้น , จำนวนผู้ใช้งานมากขึ้น และ จำนวน connection ที่เพิ่มขึ้น

ความสามารถในการคาดคะเนการเติบโต ขึ้นอยู่กับ แอพลิเคชั่น และ Pattern ในการใช้งานข้อมูล รวมถึง การ implement database change เพื่อรองรับการโตขึ้นของฐานข้อมูล

12. General database management. 

DBA เป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องฐานข้อมูลขององค์กร จึงต้องเข้าใจพื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูล และ ต้องสื่อสารให้ความรู้กับคนอื่นได้อย่างถูกต้อง

13. General systems management and networking skills.

ฐานข้อมูลจะต้องถูกเข้าถึงจากทั่วทั้งองค์กร และ ไปติดต่อกับเทคโนโลยี อื่นๆ ทำให้ DBA ต้อง “รู้อย่างเป็ด” ( คือ พอรู้ในเรื่องนั้นๆบ้าง อาจไม่ต้องถึงขั้นเก่ง ) DBA ต้องสามารถ นำความต้องการของ การจัดการ ฐานข้อมูลไปผูกกับ การจัดการของระบบทั่วๆไป ( เช่น การตั้งเวลา run job , การจัดการ network ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล , ขั้นตอนการทำ transcation เป็นต้น)

14. ERP and business knowledge.

ฐานข้อมูล ที่ไปต่อกับระบบ enterprise resource planning (ERP) นั้น DBA ต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น และ จัดการฐานข้อมูลให้ธุรกิจไม่เกิดการสะดุด แอพพลิเคชั่น ERP ส่วนมาก (SAP, PeopleSoft, etc.) จะมีการใช้ฐานข้อมูล ในลักษณะแตกต่างกับ แอพพลิเคชั่นที่เขียนเองในบริษัท

DBA จึงต้องเข้าใจว่า แพ็กเกจ ERP ที่ใช้มีผลกระทบกับธุรกิจอย่างไร และ ฐานข้อมูลที่ ERP ใช้มีความแตกต่างกับ การใช้ฐานข้อมูลทั่วๆไปอย่างไร

15. Extensible data type administration.

DBMS ยุคใหม่ สามารถขยาย data type ให้เป็นแบบ user-defined ได้ DBA จึง ต้องเข้าใจเกี่ยวกับ data type ที่ขยายออกมา ของ database ยี่ห้อที่ใช้งานอยู่ และ สามารถ implenet รวมถึง จัดการดูแล extended data types เหล่านี้ได้

16. Web-specific technology expertise.

สำหรับธุรกิจที่เป็น e-businesses DBA ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ท และ เวบ เทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ปรับแต่งฐานข้อมูลใช้กับแอพพลิเคชั่นแบบ Web-based ได้

ตัวอย่างของเทคโนโลยี เหล่านี้ เช่น XML , CGI , Java, Ruby on Rails, TCP/IP, Web servers, firewalls, และ SSL เป็นต้น

17. Storage management techniques.

ข้อมูลในฐานข้อมูล จะเก็บภายในดิสก์ ( ถ้าไม่นับ DBMS แบบใหม่ ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลใน หน่วยความจำได้ ) DBA ต้องเข้าใจ Hardware และ Software ที่เกี่ยวกับการจัดการ Storage รวมถึงมันไปเกี่ยวข้องกับ DBMS ได้อย่างไร

ทักษะ 17 อย่าง ที่ Craig S. Mullins พูดถึง ในบทความนี้ จะเห็นได้ว่า เป็นการกล่าวถึง ทักษะทางด้านเทคนิค ที่ DBA ต้องมีความรู้ แต่อย่างไรก็ตาม การจะเป็น DBA ที่ประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่ว่าจะมีแค่ ทักษะด้านเทคนิค อย่างเดียว แต่ยังต้องมีทักษะ ด้านอื่นๆ อีก เช่น ทักษะในการติดต่อสื่อสารกับ คนอื่น , ทักษะการวางแผนงาน ซึ่ง Craig S. Mullins ได้เคยกล่าว ไว้ในบทความเรื่อง ” On becoming a DBA ” ในหน้า World Wide Article

ขอบคุณบทความดีๆ จาก http://www.oracleskill.com/ ครับ

Author: MrNobita Namsutto

2 thoughts on “DBA กับ 17 ทักษะที่จำเป็น!

  1. 17 ข้อ เราควรเริ่มที่ข้อไหนก่อนครับ

    • ขอบคุณครับสำหรับคำถาม โดยส่วนตัวของผมนั้นคิดว่าการจะเป็น DBA ควรเริ่มศึกษาตั้งแต่โครงสร้างของ Database ไม่ว่าจะเป็น DBMS ไหนครับ ผมให้ข้อ 12. General database management และข้อ 13. General systems management and networking skills เป็นข้อที่เหล่า DBA ทุกคนจะต้องรู้ก่อนครับ

      แต่ผมขอให้ข้อ 4. Backup and recovery เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของ DBA ทุกคนครับ เพราะต่อให้ Database เราดีแค่ไหน ถ้าเราไม่สามารถกู้ฐานข้อมูลกลับมาได้หรือการจัดการเกี่ยวกับ Backup ไม่ดี นั่นคือปัญหาใหญ่ที่สุดเลยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s